Estudi sobre la concentració del CO2 a les aules del nostre institut

Us presentem un estudi sobre la concentració de CO2 a les nostres aules realitzat per les alumnes de 4t ESO : Marina Albreda, Èlia Molina, Martina Sanz i Irene Valdés.

En el context de Projectes 4t ESO, durant un mes, elles van mesurar les concentracions de CO2 a les aules en les situacions habituals de treball, tenint en compte que els professors/es ja coneixien les recomanacions de ventilació que s’havien fet gràcies a un estudi previ.

Ara, les nostres alumnes han fet una captura intensiva de dades i han extret la conclusió que, en general, es valors de CO2 estan per sota dels valors màxims recomanats, per tant les nostres aules han estat i són un lloc segur per evitar la transmissió del Covid per la via dels aerosols.

Aquest estudi ha estat possible gràcies a la donació d’un sensor de CO2 cedit pel professor Jose-Luis Jimenez (@jljcolorado) de la Universidad de Colorado. Aquest expert en aerosols és qui ha conscienciat a la comunitat científica sobre la transmissió del Covid per la via dels aerosols (micropartícules líquides en suspensió i que poden contenir virus) en els espais tancats si una persona contagiada ha exhalat partícules víriques.

Els gràfics que es mostren en la publicació suporten les conclusions a les que han arribat les alumnes i estan basades en la presa i elaboració de múltiples taules de dades que podeu consultar a l’Annex final.

Felicitem a les alumnes per la seva bona feina i al professor Andreu Moreno que les ha estimulat a fer la feina de redacció i conclusions finals.

Per acabar, cal afegir que aquest treball serà presentat aviat al concurs “Planter de Sondeigs” de la Facultat d’Estadística i Matemàtiques de la UPC. Segur que quedarà en un bon lloc !