Informació de la preinscripció 2015-2016

Els terminis previstos de presentació de sol·licituds són:

  • De l’10 al 17 de març, per a l’educació secundària obligatòria

 
Criteris de prioritat per a l’ordenació de les sol·licituds

Per al’ESO s’apliquen els següents:

  1. Criteris generals
    • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa:… Llegeix més»