Principis i valors del centre

20151027_085023

Al centre tenim uns principis i valors força clars. Aquí en podeu veure els més importants:

  • Escola inclusiva en la participació i en l’aprenentatge: cal que tots els alumnes aconsegueixin i participin de l’aprenentatge, no només una part. I, per fer-ho, tots han de poder participar. Per tant, cal tenir en compte totes les diversitats i apostar per un aprenentatge personalitzat.
  • Treball i avaluació per competències: en l’actualitat no ens podem limitar a transmetre coneixements. Cal aconseguir que els alumnes adquireixin competències i habilitats que puguin aplicar a diverses situacions reals. El centre pretén utilitzar metodologies que potencien aquestes competències (com el treball per projectes) i utilitzar formes d’avaluar específiques per tal que l’alumne en vegi el seu progrés (com per exemple l’ús de les rúbricques). Aquestes metodologies es basen en el treball cooperatiu i l’intercanvi de l’aprenentatge entre iguals.
  • Globalització de l’aprenentatge: les competències no són pròpies de cap matèria, sinó que són globals. Per tant, malgrat treballar per matèries, el centre impulsa treballs globalitzats i treballs per projectes interdisciplinars on l’alumne treballa i aplica les competències de forma global, amb resultats finals molt més enriquidors.
  • Plurilingüisme: el català és la llengua vehicular del centre. A més, tots els alumnes utilitzen una llengua estrangera i es potencia la introducció d’una segona llengua estrangera.
  • Ús responsable de la tecnologia: per poder treballar i avaluar per competències, és imprescindible que l’alumne utilitzi una àmplia diversitat de recursos i de tecnologies, especialment per cercar i contrastar informació. També cal que tingui criteris per classificar-la, ordenar-la, sintetitzar-la i processar-la. Només així podrà arribar a conclusions i presentar resultats. Les TIC, sens dubte, permeten que aquest procés sigui ràpid, però cal fer-ne un ús responsable. El centre està totalment digitalitzat i el professorat vetlla pel seu ús correcte, però tenint molt clar que les TIC són només una eina per aconseguir l’aprenentatge dels alumnes.
  • Avaluació formadora: es concep l’avaluació com una part inseparable del procés d’aprenentatge. L’alumne és avaluat per poder millorar les seves competències. Per tant, no és una avaluació al final, sinó que és una avaluació contínua,  d’acord amb el procés d’aprenentatge individualitzat de l’alumne.
  • Atenció individualitzada: cada alumne té unes capacitats i casuístiques diferents i cal tenir-ho en compte per millorar els seus aprenentatges. El treball per projectes és una bona eina per atendre aquest aprenentatge personalitzat, però no és l’única. L’atenció individualitzada dins l’aula, amb més d’un professor, també fan que el centre aconsegueixi per a cada alumne un aprenentatge progressiu en funció de les seves possibilitats i capacitats.
  • Acció tutorial: dins aquest aprenentatge personalitzat, l’acció tutorial és un pilar imprescindible. Tant per realitzar una bona orientació com per fomentar els valors del centre.
  • Integració amb el centre de primària: el centre potencia la coordinació i la col·laboració amb el centre de primària. Algunes activitats dels projectes globals es programen per incloure diversos nivells de manera que alumnes de primària i secundària puguin col·laborar i compartir junts.
  • Participació de la comunitat escolar: el centre entén que la implicació de les famílies en el procés d’aprenentatge dels alumnes és la clau de l’èxit. Per això ha establert mecanismes de participació i mantén una política informativa de transparència. Només amb la participació i implicació de tota la comunitat educativa podrem garantir el creixement personal dels joves.

puntsclau

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>