Com treballem?

projetce

A l’institut Salas i Xandri pensem que el protagonista de l’aprenentatge és l’alumne i no el professor. Per això, impulsem i prioritzem metodologies actives, on l’alumne no sigui un espectador, sinó que s’adoni del que sap, aprengui mentre fa i reflexioni sobre el que ha après.

Els professors es coordinen per tal que aquest aprenentatge competencial sigui coherent, complet i no repetitiu.

Treball per projectes: per aconseguir aprenentatges globals, el centre utilitza aquesta metodologia, ja que permet adquirir competències i continguts de manera més vivencial i motivadora.

Treball per matèries: les hores que no treballem per projectes, l’horari està composat per les diferents matèries. En aquestes, cada professor aplica la metodologia més addient segons les competències i continguts del moment. En alguns casos també es fan projectes, però més senzills i de menys durada seguint la metodologia ABP. En altres, es fan classes més pràctiques (tipus laboratori) i experimentals. I, en d’altres, es fan classes més teòriques i magistrals.

A l’institut Salas i Xandri creiem que al centre hi ha d’haver riquesa de metodologies. La metodologia ha d’estar al servei de l’aprenentatge, mai a l’inrevés.