Matrícula 2021-2022

Alumnat nou al centre

El període de matriculació de l’ESO és del 14 al 18 de juny per als alumnes de 1r d’ESO, i del 28 de juny al 2 de juliol per als alumnes de 2n a 4t d’ESO.

La matrícula de l’alumnat nou al centre es podrà realitzar telemàticament enviant la següent documentació escanejada o fotografiada a l’email administracio@salasixandri.cat:

– Formulari de dades de l’alumne/a omplert i signat (baixar document)

– DNI dels progenitors/es o els tutors/es

– DNI de l’alumne/a major de 14 anys (i dels menors de 14 si ja en tenen).

– Targeta Sanitària de l’alumne/a.

– Carnet de vacunacions on constin les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents.

· Si no es té carnet de vacunacions cal presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut amb les dosis de vacuna rebudes i les dates corresponents.

· Si no han estat vacunats per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

Alumnat del centre

 

La matrícula de l’alumnat que ja està cursant l’ESO dins l‘Institut Salas i Xandri es farà automàticament. Els alumnes que han demanat un canvi de centre han de gestionar la baixa a secretaria.

En el cas de dubte us atendrem telefònicament al 937215122.