Documents del centre

Models i impresos de centre

Carta de compromís educatiu

Justificant de faltes d’assistència i retards

Sol·licitud de canvi de matèria optativa o grup

Full d’autorització d’ús de dades – Programa d’orientació municipal

Documents i autoritzacions del centre

Declaració responsable menors de 18 anys

Declaració responsable majors de 18 anys

Autorització de gestió de casos COVID-19

Autorització ús d’imatges majors de 14 anys

Autorització ús d’imatges menors de 14 anys

Autorització usos digitals de 1r i 2n d’ESO

Autorització usos digitals de 3r i 4t d’ESO i Batxillerat

Autorització de sortides municipals 20-21

Documents informatius del curs

Calendari escolar 20-21

Tria d’optatives 4ESO 20-21

Tria optatives BTX 20-21

Llibres ESO 20-21

Llibres de BTX 20-21

Reunions informatives

Document reunió informativa inici de curs 20-21

Dossier Jornada Portes Obertes març 2021

Suport visual Jornada Portes Obertes març 2021

Document informatiu Batxillerat maig 2020

Presentació reunió informativa 1ESO juny 2020

Presentació reunió de pares 1ESO octubre 2020

Presentació reunió de pares 2ESO octubre 2020

Presentació reunió de pares 3ESO octubre 2020

Presentació reunió de pares 4ESO octubre 2020

Presentació reunió de pares 1BATXILLERAT octubre 2020

Presentació reunió de pares 2BATXILLERAT octubre 2020

Documents de centre

Projecte educatiu de centre (PEC) 2018

Projecte lingüístic de centre (PLC) 2019

Projecte de convivència (PdC) 2020

Normes d’organització i funcionament de centre (NOFC) 2014

Altres documents

Pla d’organització 2021