Presentació

L’Institut inicia la seva activitat l’any 1987 i des de 1994 ocupa aquest edifici de disseny arquitectònic singular, que li confereix un aire modern i obert amb instal·lacions i equipaments adients a les necessitats pedagògiques i tecnològiques actuals.

Impartim els estudis d’ESO i Batxillerat, en les modalitats de ciències i tecnologia, i humanitats i ciències socials, i organitzada en una amplia oferta d’itineraris, amb la intenció de facilitar l’accés dels nostre alumnat a la Universitat.

La línia pedagògica és oberta i de nivell acadèmic consolidat, en un ambient de treball d’entesa, però també de rigor i exigència. La planificació, organització i funcionament de tots els aspectes relatius a les activitats i accions d’ensenyament – aprenentatge es fa des de l’experiència individual i la reflexió col·lectiva, per tal de donar resposta a les inquietuds i necessitats plantejades.

L’organització de totes les activitats educatives, en tot moment, té en compte:

  • La valoració personal de l’individu
  • La valoració del treball rigorós des de la comprensió, la tolerància, el diàleg i la reflexió.
  • La diversitat de capacitats, interessos i possibilitats

Som conscients de la responsabilitat i els objectius que la tasca educativa implica. Responsabilitat i objectius que de ben segur són compartits per tota la comunitat educativa Vilatzara per tal d’aconseguir un jovent preparat i responsable, que sigui capaç de bastir, amb tot aquest bagatge de valors i coneixements, una societat millor.