Participació

Consell escolar

És l’òrgan on hi ha representats tots els estaments de la comunitat educativa del centre: professors/es, pares/mares, alumnes, personal d’administració i serveis i ajuntament.

Ampa

Els pares i les mares dels alumnes de les diverses promocions han anat formant part de l’Associació de pares i mares de l’Institut Vilatzara. La seva principal funció és col·laborar amb el centre en la dotació i reposició de material per a la docència, com pissarres digitals, ordinadors i impressores 3D, microscopis, etc. amb l’objectiu que se’n beneficiïn el major nombre possible d’alumnes. Col·labora en els premis de Sant Jordi, en la inscripció per part de l’alumnat a alguns certàmens i concursos i també col·labora en la gestió de compra de miniportàtils i llibres de text… Animeu-vos a  participar. És molt important per a tots els que cada dia convivim en el nostre institut!

Contacte amb l’AMPA:

email: ampa.vilatzara@gmail.com

web: http://ampavilatzara.com

facebook: http://www.facebook.com/ampa.vilatzara

twitter: @AMPAVilatzara