Matrícula del CFGM de Perruqueria i cosmètica capiŀlar

Abans d’iniciar el procediment de matrícula cal que us llegiu les instruccions generals.

Quotes

  • La quota per al material d’ús comú del cicle i dels maniquins que es lliuren a l’alumnat és de 200 EUR. Descarregueu-vos el document de pagament.
  • L’alumnat matriculat durant el curs 2019-2020 ara només paga 170 EUR (se li retornen 30 EUR pel material no usat durant el confinament)
  • Recordeu, a més que tot l’alumnat del centre abona una quota de despeses generals de 50 EUR: us podeu descarregar el document amb els detalls

Material addicional

A més del material que suministra el centre cal que us compreu material d’ús invidual. Teniu la llista en els documents següents.

Formulari de matrícula

Recordeu que per omplir el formulari us cal un compte de correu gestionat per Google. Trieu el formulari que us pertoqui, segons la llista de persones admeses (o el torn en què estàveu si ja sou alumnes del centre). La matrícula no serà vàlida si la feu en un torn al que no teniu accés.