Programa Cool is Best

Cool is Best és un programa d’educació emocional que té per objectiu el benestar personal i l’equilibri emocional de les persones. Es basa en les aportacions de la psicologia humanista (Carl Rogers), teràpia cognitiva (Albert Ellis) , i en la pràctica de mindfulness. És un mètode que treballa sis habilitats per tal de millorar la nostra manera de sentir, actuar i relacionar-se amb els altres. Es treballa en sessions de tutoria, amb la guia de professionals externs i amb el suport del tutor/a del grup. En aquestes sessions es fa activitats basades en el joc, dramatitzacions, reflexions i discussions per tal d’assimilar les sis habilitats bàsiques.

  • Habilitat 1: Reconèixer les meves emocions i entendre la seva influència sobre el meu comportament.
  • Habilitat 2: Gestionar les meves emocions, sentir-me bé i prendre les millors decisions.
  • Habilitat 3: Tenir autoestima alta sense ser prepotent.
  • Habilitat 4: Escoltar els altres i crear bones relacions.
  • Habilitat 5: Comunicar-nos amb assertivitat i saber resoldre els problemes.
  • Habilitat 6: Viure conscientment i desenvolupar les meves qualitats.

Coolisbest