Projecte Integra

El projecte Integra és un projecte interdisciplinari que es desenvolupa a 2n d’ESO i que té com a objectiu la Creació i l’Anàlisi del So, cercant les connexions entre els coneixements de les diferents matèries que s’hi relacionen. Enguany s’ha dut a terme una primera fase del projecte que es centra en l’estudi del so acústic. En cursos futurs es preveu ampliar l’estudi al so elèctric.

Les matèries implicades en aquest projecte són: música, tecnologia, ciències experimentals, anglès i matemàtiques.

Per tal d’aconseguir crear el so i posteriorment analitzar-lo, s’apropa l’alumnat als diferents tipus d’instruments musicals que existeixen, a través de la visita al Museu dels Instruments Musicals de Barcelona, i es potencia la seva vessant creativa assistint al concert d’un luthier. Posteriorment, l’alumnat investiga sobre els diferents tipus d’instruments, els elements que els conformen i els mecanismes que permeten la interpretació musical. Paral·lelament, s’aprofundeix en els principis físics del so acústic d’acord amb les propietats ondulatòries i s’analitzen les característiques ressonants de diferents materials. El vocabulari tècnic referent al so es treballa tant en anglès com en català.

Amb els coneixements adquirits, l’alumnat, organitzat en equips, dissenya instruments musicals per construir a classe amb materials de reciclatge. Al taller s’experimenta amb els procediments i les eines del món dels luthiers, fins arribar a aconseguir la construcció adequada de l’instrument planificat.

L’instrument construït es fa sonar i s’escolta. Els sons produïts s’enregistren i se n’observen els principals paràmetres acústics fent ús d’un editor d’àudio i d’aplicacions per a dispositius mòbils específiques per a l’anàlisi del so. D’aquesta manera, l’alumnat aprèn a identificar els paràmetres, dels sons emesos pels instruments que han creat, en la representació gràfica d’un espectrograma.

El procés de construcció i els resultats sonors obtinguts queden reflectits en un pòster escrit en llengua anglesa.

L’activitat conclou amb una exposició oberta a alumnes d’altres cursos, familiars i professors on l’alumnat mostra i explica el pòster i l’instrument musical als visitants de l’exposició.