Lectura per plaer

El projecte de lectura per plaer és un programa per al desenvolupament i el foment de la lectura no prescriptiva.

L’activitat consisteix a ocupar una hora lectiva diferent cada setmana (2n, 3r i 4t ESO) o una fixa setmanal (1r ESO), per fer lectura individual, en lloc de treballar la matèria que correspondria segons l’horari establert. El professorat d’aquesta matèria compartirà l’hora de lectura amb els alumnes a fi d’actuar com a model d’un hàbit fonamental en el procés de formació i maduració personal. Com que l’horari va variant, totes les matèries queden afectades d’igual manera. Es pot llegir qualsevol llibre de narrativa, creació (poesia, teatre…) o coneixements, però no còmics, ni llibres de text ni lectures obligatòries. El professorat o el bibliotecari poden fer recomanacions personals.

Els llibres s’han de portar de casa. El llibre escollit per a l’hora de lectura es pot llegir a casa, a les hores de guàrdia, etc. Només s’ha de recordar que cal portar-lo obligatòriament cada setmana el dia i l’hora que toca. En cas de que un alumne no porti el llibre de casa, se li deixarà un llibre de la biblioteca (no en préstec), el qual haurà de retornar després de l’hora de lectura.

Vinculat també a l’hora de lectura, es realitzaran sessions de tertúlia literària a partir de les obres que els alumnes hagin llegit. Aquestes tertúlies es faran a la biblioteca en hores de tutoria. S’iniciaran al gener i duraran fins l’abril, i seran dirigides pel bibliotecari.