Vaga d’Ensenyament del dia 16 de maig

Benvolguts pares,

El dia 16 de maig hi ha una convocatòria de vaga de l’àmbit de l’Ensenyament.

Els serveis mínims decretats pel Departament de Treball en els centres de secundària són d’una persona de l’equip directiu (direcció, cap d’estudis, responsable de coordinació pedagògica o secretari/a).

Us comuniquem doncs que l’institut garantirà el dret de l’alumnat a romandre en el centre amb els serveis mínims proposats pel Departament d’Educació i amb el professorat que no hagi donat suport a la vaga.

 

Si tenen qualsevol dubte o consulta, poden trucar al telèfon del centre, 972 33 10 05, i posar-se en contacte amb els tutors o amb la direcció.

Rebin la meva salutació més cordial.

Rubén Fernández Carvajal

Director