L’institut forma part del Programa GEP (Generació Plurilingüe)

 El centre ha estat admès al Programa  GEP (Generació Plurilingüe).  L’objectiu del programa GEP és augmentar la competència comunicativa de l’alumnat en les llengües estrangeres curriculars incrementant el grau d’exposició a aquestes llengües. A través del programa GEP s’impulsen accions innovadores en l’àmbit de l’organització curricular de les llengües estrangeres i en l’àmbit metodològic de l’ensenyament d’aquestes. També es vol promoure un aprenentatge actiu i significatiu per part de l’alumnat, basat en el treball cooperatiu i per projectes, en una avaluació orientada a l’aprenentatge i en l’adquisició d’estratègies per a un aprenentatge autònom.

Imatge inserida 1