Reunió de la Comissió de seguiment Dual

Aquest divendres va tenir lloc la reunió de la Comissió de seguiment Dual amb les diferents empreses que acullen els nostres alumnes en format Dual als diferents cicles de grau superior de:CFGS Química Industrial,CFGS Màrqueting comercial, turístic i cultural,CFGS Sistemes electrotècnics i automatitzats i
CFGS Administració i Finances.


La reunió va ser molt profitosa i totes les empreses van fer aportacions de cara a millorar les futures col•laboracions, donant-se una bona interacció entre tots els participants de la Comissió.