Proves d’accés a cicles formatius

  • GRAU MITJÀ
Adreçat a persones que no tenen el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o un altre d’equivalent a efectes d’accés a aquests ensenyaments).
Annexos:
  • GRAU SUPERIOR
Adreçat a persones que hi volen accedir però no tenen el títol de batxillerat (o equivalent a efectes d’accés).
Annexos: