Inscripcions a les proves d’accés als cicles

Aquí teniu tota la informació per poder-vos inscriure a les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior.

Web amb la informació

CFMitjà_2021

CFSuperior_2021

Tal com reflecteix el full informatiu, aquests són els requisits per poder realitzar les proves d’accés al grau mitjà:

  • Tenir 17 anys complerts o bé complir-los durant l’any 2021.
  • No tenir cap titulació acadèmica o ensenyaments equivalents que permetin l’accés directe als cicles de grau mitjà (ESO o equivalent, el curs específic d’accés, formació professional bàsica o un PQPI).

Aquests són els requisits per poder realitzar les proves d’accés al grau superior:

  • Tenir 19 anys o bé complir-los durant l’any 2021.
  • No tenir la titulació o ensenyaments equivalents que permetin l’accés directe als
    cicles de grau superior (batxillerat o equivalent o curs específic d’accés).
  • Les persones que hagin superat amb anterioritat la prova d’accés s’hi poden tornar a inscriure, sempre i quan no hagin assolit algun dels requisits d’accés directe.

L’últim dia per realitzar el pagament de les inscripcions de qualsevol de les dues proves  és el 26 de març.

Documentació a presentar, si s’escau;

GRAU MITJÀ;

GRAU SUPERIOR;