ULTIMA NOTA PER A 2n BATX. 2006-07

Dues notes i desitjar-vos bona sort!
* Recordeu que podeu participar en la convocatòria d’Ajuts Universitaris de CaixaManresa. Només cal tenir bon expedient i demanar-ho. L’any passat van concedir ajuts a tots els alumnes que començaven estudis universitaris i ho van sol•licitar i que tenien una nota d’accés a la universitat per sobre del 8,5.
Aquells que pugueu, animeu-vos a demanar-ho.
Informació a www.caixamanresa.cat/obrasocial o al telèfon 902362529.
Termini: del 16 de juliol al 31 d’octubre.
* Han convocat els Premis Lacetània 2007, entre els que hi ha el Premi Treballs de Recerca per a Joves. Informació a www.bages.ommium.cat
Termini: 31 d’octubre