Treball de Recerca de Batxillerat

Els alumnes que facin 2n de Batxillerat el proper curs(08-09) poden accedir des de l’aula virtual mitjançant el seu registre (usuari i contrasenya) a la documentació dels Treballs de Recerca.