Resultats estadístics de les PAU 2013

Hem rebut els resultats estadístics de les PAU 2013. La mitjana de la nota de Catalunya va ser de 6,198 i la del nostre centre de 7,212.

Felicitem a tots els alumnes que s’hi van presentar i als profes.