PUBLICART PROJECT

Bases del concurs Publicart project
http://www.iearn.cat/publicart/

Si esteu animats en presentar-vos-hi, comenteu-ho al vostre tutor/a.

Objectius del projecte
Construir una galeria fotogràfica amb imatges aportades pels grups participants, que mostrin algun element artístic que es trobi en un espai públic, a l’aire lliure, de la seva localitat. Fomentar el coneixement (autoria, història, significat, etc.) de les obres d’art públiques.
Promoure el respecte dels espais i elements públics.
Impulsar la relació entre alumnes de diferents països.

Destinataris
Alumnat de 10 a 18 anys.

Participació
Es participa per grups, que poden coincidir amb una classe o no. També hi ha la possibilitat de participar-hi des d’àmbits educatius fora de l’entorn escolar (famílies, grups d’esplai, etc.).

Calendari
Inscripció: del 10 al 30 de gener de 2008.
Participació: del 4 de febrer al 30 d’abril de 2008.

Activitats
La participació en el projecte comporta la realització de tres activitats:

La primera activitat és una breu presentació del grup (foto i text breu), que es recollirà en un àlbum específic al qual només tindran accés els/les participants en el projecte.

Per a la segona activitat cada grup decideix quin o quins elements d’art públic de la seva població vol presentar. Cal fer una fotografia de l’element artístic i una breu ressenya sobre l’obra (títol, autor/a, materials, mides, colors, ubicació, significació de la peça, etc.).

La tercera activitat és un joc. En aquest cas, es tracta de mostrar una fotografia d’una obra que els altres grups puguin identificar a partir d’una cerca a Internet. Cal donar algunes pistes que servexin per endevinar el títol i/o l’autor/a. No cal que siguin peces que es troben a la pròpia localitat, poden ser d’una altra població propera.

Llengües
Els textos de la primera i de la segona activitat s’han d’elaborar en anglès i en la llengua pròpia del grup.
Les pistes del joc -tercera activitat- es faran exclusivament en anglès.

Observacions

Cal que totes les fotografies siguin fetes pels participants en el projecte.
Pel que fa a la tipologia d’obres d’art, ens centrarem en aquelles que estiguin situades en espais públics, a l’aire lliure. Pensem sobretot en escultures o grups escultòrics, murals, mobiliari urbà, fonts o detalls rellevants de façanes, però no en edificis sencers ni altres construccions com ara ponts, torres o muralles.
Cada grup pot aportar tantes contribucions al projecte com vulgui.