IMPORTANT, 2n BATXILLERAT

nota n.6

•Termini pagament PAU: dimarts, 6 de juny
El rebut signat per La Caixa_serà el document que heu de portar obligatòriament els dies d’examen de PAU juntament amb el DNI.

•Recordeu deixar una fotocòpia d’aquest rebut a secretaria.

•A partir del dia 6, podeu passar per secretaria a buscar els impresos per pagar els drets del Títol de Batxillerat . Cal que feu el pagament a La Caixa, com a màxim el dimarts dia 13 de juny. Heu de retornar els impresos segellats a secretaria.

•El professor que us acompanyarà a les PAU serà en Josep M. Simon. Més endavant ja quedareu un dia per acordar el punt i l’hora de trobada.