Eliminar Contrasenyes dels navegadors d’internet

Si teniu problemes amb les contrasenyes desades en els navegadors i les voleu
eliminar, explique’m com fer-ho a:

Menú Principal ==> Seccions ==> Informàtica
=> Eliminar contrasenyes en els navegadors d’internet