ELECCIONS CONSELL ESCOLAR

Elecció dels representants de l’alumnat: dimecres dia 16 durant el matí.

Nous representants del sector mares i pares: Rosa M. Torrico i Betty Rodríguez.

Aquest dimecres hi ha les eleccions dels represenatnts dels alumnes al Consell Escolar. Com tots els representants actuals són de 2n de Batxillerat, caldrà renovar els 3 representants. S’han presentat 5 candidatures. Les 3 amb més número de vots passaran a formar part del nou Consell.

En el sector mares i pares hi ha hagut 2 candidatures presentades i calia renovar 2 representants. Per això, automàticament, passen a formar part del Consell Escolar.