CONVOCATÒRIES EXTRAORDINÀRIES ESO

RECUPERACIONS ESO:
A continuació s’exposen els horaris de suficiència dels alumnes d’ESO
Recordeu que es realitzaran els dies 20-21-22 de juny
Dimarts 20 ==> de 9 a 10 Dibuix i Religió
de 10 a 11 Català
de 11,30 a 12,30 Socials

Dimecres 21 ==> de 9 a 10 Castellà
de 10 a 11 Naturals
de 11,30 a 12,30 Música
de 12,30 a 13,30 Tecnologia

Dijous 22 ==> de 9 a 10 Matemàtiques
de 10 a 11 Anglès
de 11,30 a 12,30 Educació Física