CANVIS CORREU XTEC

Abans de 30 de juny s’ha de canviar la configuració del correu:
nom_usuari@pie.xtec.es ====> nom_usuari@xtec.net
servidor sortida (SMTP) ===> smtp.xtec.net
servidor entrada (POP3) ===> pop.xtec.net
pàgina ies: http://www.xtec.net/iessantramon
correu centre ===> iessantramon@xtec.net