Calendari proves recuperació ESO

1r, 2n i 3r ESO

Dimarts 18 de juny Dimecres 19 de juny Dijous 20 de juny
9 a 10 Tecnologia C. Naturals // Bio-Geo/F i Q (3 ESO) Educació Física
10 a 11 Català Castellà Música //Visual i P.
11,30 a 12,30 Socials Anglès Religió
12,30 a 13,30 Mates Educació Ciutadania (3 ESO)

4t ESO

Dimarts 19 de juny Dimecres 20de juny Dijous 21 de juny
9 a 10 Específiques 2:
Física i Química // Francés
Específiques 1:
Informàtica // Biologia-Geologia
Educació Física
10 a 11 Català Castellà Específiques 3:
Música // Tecnologia
11,30 a 12,30 Socials Anglès Religió
12,30 a 13,30 Educació Eticocívica Matemàtiques

* El dilluns 17 de juny, a les 10 h, els/les alumnes hauran de venir al centre a informar-se amb el tutor/a si han d’anar a recuperació d’alguna matèria.

* Del 26 al 29 de juny es farà el lliurament de notes als pares/mares segons l’horari establert per la tutora i també s’atendran les possibles reclamacions.

* El retorn de llibres s’hauran de fer abans del 29 de juny de 2013 a
consergeria de l’institut. S’han de retornar en una bossa amb el nom i
curs ben visibles. Els alumnes que ho tinguin tot aprovat han de
retornar el lot complet, i els alumnes que tinguin alguna matèria
suspesa els retornaran tots menys els que necessitin, i caldrà
informar-ho a consergeria.