Calendari Proves extraordinàries ESO

1r, 2n i 3r ESO

Divendres 19 de juny Dilluns 22 de juny Dimarts 23 de juny
9 a 10

Tecnologia

Castellà Matemàtiques
10 a 11 Català Naturals Visual i Plàstica
11,3 a 12,30 Socials Anglès Religió/alternativa
Música (1r i 3r ESO)

12,3 a 13,30 Educació Física Ed. Ciutadania (3r ESO)

4t ESO

Divendres 19 de juny Dilluns 22 de juny Dimarts 23 de juny
9 a 10 Específiques 1:
Biologia i Geologia – Llatí
Castellà Matemàtiques
10 a 11 Català Específiques 2:
Francès – Física i Química
Específiques 3:
Visual i Plàstica – Informàtica
11,3 a 12,30 Socials Anglès Religió/alternativa

12,3 a 13,30 Educació Física