Beques de Necessitats Educatives Especials.

Us fem saber que ha sortit la convocatòria de beques de Necessitats Educatives Especials. Poden sol·licitar la beca aquells alumnes que puguin acreditar una necessitat específica derivada de discapacitat, trastorn greu de conducta (inclòs TDH) i alumnes amb necessitats associades a alta capacitat intel·lectual. En cas que estigueu interessats en sol·licitar-la, cal fer-ho de forma telemàtica.
Per realitzar la sol·licitud telemàtica, podeu passar per l’institut, en el següent horari:

– Dimecres i divendres, de 8 a 14 h

– Dilluns 21 de setembre, de 8 a 14 h

Cal que porteu la següent documentació:

· Llibreta de compte corrent de l’alumne/a.

· Documents d’identitat (DNI) del sol·licitant i de tots els membres majors de 14 anys.

· Certificat de minusvalidesa o de l’equip d’orientació educativa i psicopedagògica.

· Carnet de família nombrosa o monoparental, certificat de minusvalidesa o altre documentació que generi un dret de deducció.

Un cop realitzada la sol·licitud, caldrà que tots els membres de la família majors de 14 anys la signin i que sigui omplert l’apartat corresponent pel centre de reeducació corresponent (logopeda o psicopedagog/a). L’imprès s’haurà de retornar al centre abans del 30 de setembre de 2015 (no espereu a última hora per si sorgeixen dificultats tècniques).