ACTIVITATS ESTIU ESO

Exercicis proposats pels alumnes d’ESO per l’estiu de mates i llengües:

MATEMÀTIQUES: Quadern d’estiu. Editorial Barcanova: 1 ESO, ISBN:84-489-1726-X i els problemes del final del llibre pàg 230 a 241; 2 ESO, ISBN:84-489-1727-8 i els problemes de la part final del llibre pàg. 220 a 233; 3 ESO, ISBN:84-489-1728-6; 4 ESO, ISBN: 84-489-1729-4.
CASTELLÀ: per 2 ESO, llegir el llibre “Los doce trabajos de Hércules” i fer les activivtats proposades; per 3 i 4 ESO, llegir el llibre “Las andanzas de Kip Parvati” i contestar les activitats proposades.

CATALÀ: 1 ESO, “Reforç de Llengua” 1 de Jordi Balcells i Lectura de “Silvestre Malasang” d’Antoni Dalmases; 2 ESO, “Reforç de Llengua 2 ” de Jordi Balcells i Lectura de “Silvestre Malasang” d’Antoni Dalmases; 3 ESO, “Reforç de Llengua 3 de Jordi Balcells” i Lectura de “Quaderns de Berga” de Jaume Copons

ANGLÈS: 2 ESO, Fer els dossiers que se’ls ha donat i als alumnes seleccionats fer el WORKBOOK de 2 ESO; 3 ESO: Fer els dossiers que se’ls ha donat i als alumnes seleccionats fer el WORKBOOK de 3 ESO
Per qualsevol dubte passeu per l’institut.