Horaris

L’horari lectiu els estudis d’ESO i de Batxillerat diürn es desenvolupen en jornada continuada de 8:30 a 15:00 de dilluns a divendres amb dos esbarjos, un de 25 minuts i l’altre de 15 minuts.

L’horari lectiu dels estudis de Batxillerat nocturn es desenvolupen en jornada continuada de 17:00 a 21:30 de dilluns a divendres amb un esbarjo de 20 minuts.

Aquesta és la distribució horària de classes i esbarjos:

Share