Projecte Educatiu de Centre

El Projecte Educatiu del Centre (PEC) és l’element vertebrador del centre i de l’activitat i, per tant, en determina l’organització, la gestió i el funcionament.

Enllaç al PEC

Share