Projecte Lingüístic de Centre

El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) de l’Institut Salvador Vilaseca forma part del PEC, i és el recull organitzat dels acords presos sobre propostes educatives per a l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües i sobre els usos lingüístics del centre educatiu. Es tracta d’un instrument que ajuda a desenvolupar de manera coherent i eficaç les activitats d’aprenentatge lingüístic i que posa l’accent en els acords de gestió educativa diària dels centres. És, doncs, una eina pedagògica i flexible que evoluciona a partir de les estratègies educatives fixades i de l’assoliment dels objectius marcats.

Enllaç al PLC

Share