Perfil del contractant

Licitació del servei de neteja (Expedient 43002582-1-2018)

En els enllaços següents teniu accés a tots els documents corresponents a la licitació del servei de neteja, Expedient 43002582-1-2018)

  1. Anunci DOGC, plec de clàusules administratives (PCA) i plec de prescripcions tècniques (PTT)
  2. Resolució d’adjudicació
  3. Formalització del contracte
  4. Resolució de pròrroga.

Licitació del servei de cantina (Expedient 43002582-1-2019)

L’Institut Salvador Vilaseca de Reus ha de contractar el servei de bar-cantina de les seves instal·lacions situades al carrer Misericòrdia, 12 (expedient número: 43002582–01-2019), del període que va de l’1 de gener de 2019 al 31 de desembre de 2019.

A l’enllaç següent trobareu els documents següents:

  • Plec de prescripcions tècniques que regeixen aquesta contractació. Conté l’Annex A per a que hi incorporeu la vostra oferta de preus per als productes obligatoris i la relació de productes i preus que, a més dels obligatoris, proposeu.
  • Annex 1
  • Annex 3

El termini per presentar la documentació finalitza el dia 30 de novembre, a les 14:00 hores.

Enllaç als documents

Share