Perfil del contractant

Licitació del servei de neteja (Expedient 43002582/2020/01)

En els enllaços següents teniu accés a tots els documents corresponents a la licitació del servei de neteja, (Expedient 43002582/2020/01)

  1. Tota la informació d’aquesta licitació la trobareu a l’anunci a la plataforma de contractació. Podeu seguir aquest enllaç.
  2. També podeu descarregar el Plec de clàusules administratives i el Plec de prescripcions tècniques des d’aquest enllaç

El el termini de presentació d’ofertes acaba el 29/10/19 a les 13:00 h.

Share