Pressupost del centre

El pressupost del centre és l’expressió xifrada de les despeses que com a màxim pot reconèixer un centre en un exercici, així com l’estimació dels ingressos que preveu obtenir durant el mateix període.

  • L’estat de les despeses te un caràcter limitatiu.
  • L’estat dels ingressos és estimatiu.

El pressupost s’emmarca en un any natural i no en un curs acadèmic.

Accés al pressupost de l’any 2020

Share