PFI i la Fundació Surt

El PFI de l’Institut Ribot i Serra col•labora amb la Fundació Surt

En el marc del mòdul de Projecte Integrat, el qual té com a objectiu aplicar els coneixements adquirits tant en els mòduls professionals com en els generals de forma transversal i en un context real (Aprenentatge per servei -APS-); les nostres alumnes han realitzat un projecte relacionat amb un col•lectiu molt específic, dones en risc d’exclusió social.

Aquest projecte s’ha realitzat amb la col•laboració de la Fundació Surt, entitat social creada al 1993 que treballa per fer efectius els drets econòmics, socials i culturals de les dones i erradicar les discriminacions per raó de sexe, tenint com a valors l’equitat de gènere, la inclusió, la solidaritat i la transformació social. Una de les seves màximes és l’apoderament de les dones, el qual el realitzen a partir de diferents programes com el Servei Integral d’Atenció, Recuperació i Apoderament per a dones en situació de violència masclista (SIARE), programa d’atenció i apoderament de dones en situació de pobresa, entre d’altres.

Aquesta idea neix arran de la línia pedagògica que segueix el centre respecte la coeducació i l’apoderament de les dones, i més, des que aquest curs escolar s’ha incorporat a la xarxa d’escoles i instituts per la igualtat i la no-discriminació, en el Programa Coeduca, programa de prevenció de les relacions abusives, la violència masclista i la discriminació per diversitat funcional, sexual, de gènere i ètnic-cultural.

El projecte proposat a l’alumnat és fer un estudi de visagisme (estudi de faccions, volums i formes; adaptant pentinat, color i maquillatge a cada client segons la seva personalitat) per tal de treballar l’autoestima, autoconeixement… amb dones que han patit maltractament a través de la violència masclista i estan en procés d’apoderament.

Després de realitzar aquest estudi, l’alumnat ha hagut de portar-ho a la pràctica tot allò treballat anteriorment (pentinat més adient, consells per un possible color, maquillatge en funció de l’estil i les faccions de la persona, manicura i depilació facial) fent una visita a la Fundació Surt on es van poder conèixer diferents dones. Per culminar tota la feina feta de les alumnes es va realitzar una sessió fotogràfica, fent una comparativa amb l’abans i després de la feina de les nostres noies.

Treball realitzat per les nostres alumnes Gisela i Nickoll


Treball realitzat per les nostres alumnes Rachel i Franchesca


Treball realitzat per les nostres alumnes Marta i Clara


Treball realitzat per les nostres alumnes Thais i Carla


Treball realitzat per les nostres alumnes Désireé i Lucia


Treball realitzat per les nostres alumnes Coral i Eli

El projecte va culminar amb el redactat de tot allò treballat al llarg dels diferents dies, tenint en compte els diferents mòduls. A continuació es pot veure un resum de les tasques demanades per a cada mòdul:

 • Aplicació de cosmètics per a canvis de color del cabell
  • Pas a pas (abans i després) acompanyat de fotografies
 • Muntatges per a canvis de forma i inici de pentinat
  • Estudi visagisme
  • Tutorial de com realitzar-ho ella mateixa
  • Pas a pas (abans i després) acompanyat de fotografies
  • Protocol d’higiene capil•lar
 • Entorn professional
  • Explicació de la higiene i asèpsia del estris, materials i aparatologia
 • Serveis Auxiliar d’Estètica
  • Maquillatge  fitxa tècnica del maquillatge utilitzat i esbós i Pas a pas (abans i després) acompanyat de fotografies.
  • Tractaments estètics bàsics d’ungles à protocol de manicura amb suport fotogràfic i esbós
  • Depilació mecànica i decoloració del borrissol à fitxa tècnica i protocol d’actuació
 • Atenció al client
  • Explicació de la trobada amb la clienta (comunicació verbal, no verbal…)
 • Prevenció de riscos laborals
  • Recull de tots els riscos professionals possibles en una feina realitzada fora de les instal·lacions habituals i la forma de prevenir-los
 • Estratègies i eines de comunicació
  • Realització d’un cartell promovent l’apoderament de les dones
 • Estratègies i eines matemàtiques
  • Cronograma de les tasques a realitzar el dia de la sessió fotogràfica
 • Entorn social i territorial
  • Recull de l’evolució dels drets de les dones (laborals, avortament, divorci, sufragi…) i un eix cronològic
 • Incorporació al món professional
  • Cerca d’informació de la Fundació Surt

Tota aquesta tasca s’ha realitzat amb l’acompanyament del seu professorat:Joana Moreno, Anaïs Mulero i Núria Verge.

Desitgem que us hagi agradat aquesta experiència, a les nostres alumnes els hi ha estat molt enriquidora!!!