NATURA I MEDI AMBIENT

Segueix-nos a Instagram:  forestals_pontdesuert ambientalspont  i  a Facebook

Dossier informatiu curs 19/20


Ara pots obtenir dos títols de grau superior en tres cursos acadèmics:

 • CFGS GESTIÓ FORESTAL I DEL MEDI NATURAL (al finalitzar els 2 primers cursos acadèmics)
 • CFGS EDUCACIÓ I CONTROL AMBIENTAL (al acabar el tercer curs acadèmic)

Si t’interessa el cicle mitjà, també ofertem:

 • CFGM APROFITAMENT I CONSERVACIÓ DEL MEDI NATURAL

INFORMACIÓ GENERAL

 • Període de preinscripció
 • Sol·licitud de preinscripció disponible a qualsevol INS
 • Període de matrícula: Juliol (Consultar dates concretes al web d’Ensenyament o trucar al Centre)
 • Documentació per a la matrícula
 • Les convalidacions de Mòduls i/o Unitats formatives han de realitzar-se a secretaria en un termini màxim d’un mes des del començament de les classes.

GRAU MIG – Aprofitament i conservació del medi natural

Durada

Durada: 2.000 h.
Formació en el centre educatiu: 1.617 h.
Formació en el centre de treball: 383 h.

Accés

 • Graduat en Educació Secundària
 • Tècnic auxiliar (FP-1) o equivalent
 • La superació íntegra dels dos primers cursos del BUP o equivalent
 • Mitjançant prova d’accés

Currículum

  CURSOS
1r 2n
Mòdul 1: Fonaments agronòmics 4 3

(dos trimestres)

Mòdul 2: Principis de sanitat vegetal 3
Mòdul 3: Control fitosanitari 3
Mòdul 4: Repoblacions forestals i tractaments silvícoles 3 3

(dos trimestres)

Mòdul 5: Aprofitaments del medi natural 3 3

(dos trimestres)

Mòdul 6: Conservació d’espècies cinegètiques i piscícoles 3
Mòdul 7: Producció de planta forestal en viver 2 3

(dos trimestres)

Mòdul 8: Maquinària i instal·lacions forestals 4 3

(dos trimestres)

Mòdul 9: Prevenció d’incendis forestals 3

(dos trimestres)

Mòdul 10: Ús públic en espais naturals 3

(dos trimestres)

Mòdul 11: Formació i orientació laboral FOL 3
Mòdul 12: Empresa i iniciativa emprenedora EIE 3

(dos trimestres)

Mòdul 13: Anglès tècnic 3

(dos trimestres)

Mòdul 14: Síntesi 1 1

(dos trimestres)

Mòdul 15: Formació en centres de treball FCT 383 hores
TOTAL 29 28

Activitats formatives

A part de la formació acadèmica, setmanalment es programen les següents activitats:

 • Treballs forestals en boscos propers a l’IES
 • Sortides de reconeixement de flora i fauna (Parc Nacional d’Aigüestortes, Parc Natural de Posets….)
 • Esports de natura (raquetes de neu, proves d’orientació,…)
 • Visites a explotacions i instal·lacions forestals.

Sortides professionals

 • Silvicultor
 • Viverista
 • Maquinista forestal
 • Agent forestal
 • Bomber forestal
 • Treballador del suro
 • Col·laborador d’espais cinegètics i piscifactories
 • Treballador en centres d’interpretació de la natura, de turisme rural i d’educació ambiental

Tutors

1r CFGM Forestals: Eva Jordà

2n CFGM Forestals: Jordi Sòria

 

GRAU SUPERIOR- Gestió forestal i del medi natural

Durada

Durada: 2.000 h.(2 cursos acadèmics)
Formació en el centre educatiu: 1.617 h.
Formació en el centre de treball: 383 h.

Accés

 • Títol de Batxiller
 • Tècnic (FP-2) o equivalent
 • Mitjançant curs pont

Currículum

Si vols saber els continguts curriculars del cicle (crèdits dels que es compon…) veure aquí (Família AGRÀRIA )

Activitats formatives

 • A part de la formació acadèmica, setmanalment programem les següents activitats:
 • Treballs forestals en boscos propers a l’INS
 • Sortides de reconeixement de flora i fauna (Parc Nacional d’Aigüestortes, Parc Natural de Posets, …)
 • Esports de natura (raquetes de neu, proves d’orientació, trajectes rutes de flora i fauna,..)
 • Visites a explotacions i instal·lacions agroforestals
 • A més a més, anualment es programa una visita formativa en algun Parc d’Espanya

Sortides professionals

 • Gestor silvícola i viverístic
 • Responsable de maquinària
 • Agent forestal
 • Bomber forestal
 • Gestor d’espais cinegètics i piscifactories
 • Responsable en centres d’interpretació de la natura, de turisme rural i d’educació ambiental

Tutors

1r CFGS Forestals: Javier Fresneda

2n CFGS Forestals: Javier Piqué

 

GRAU SUPERIOR- Educació i control ambiental

Durada

Durada: 1 Curs acadèmic si s’han aprovat el 60% dels continguts del segon curs del CFGS Gestió forestal i conservació del medi natural.
Formació en el centre de treball: 383 h.

Accés

 • Títol de Batxiller
 • Tècnic (FP-2) o equivalent
 • Mitjançant curs pont

Currículum

Si vols saber els continguts curriculars del cicle (crèdits dels que es compon…) veure aquí (Família de Seguretat i medi ambient)

Sortides professionals

 • Educador ambiental.
 • Informador ambiental.
 • Monitor d’educació ambiental.
 • Documentalista ambiental.
 • Guia ambiental.
 • Programador d’ activitats ambientals.
 • Monitor de campanyes ambientals.
 • Guia-intèrpret del patrimoni natural.
 • Professional del servei de gestió ambiental.
 • Tècnic en control d’espais naturals.
 • Monitor de natura.
 • Agent mediambiental o similar.
 • Monitor d’equipaments ambientals.

Tutors

3r CFGS Medi Ambient: Núria Nieto