BATXILLERAT

HORARIS

TUTORS

BATXILLERAT NOM
1r Batxillerat Esther Parache
2n Batxillerat Regina Pallàs

DELEGATS

CURS DELEGAT SUBDELEGAT
1r BAT  
2n BAT

TUTORS DEL TREBALL DE RECERCA

Coordinadora: Concha Maestro (Castellà)
Pere Febré (Tecnologia)
Jordi Massana (anglès)

Maria Ferrer (anglès)
Josep Monforte (Ciències socials)
Enric Farrero (Educació física)
Rosa Noray (Català)
Katerina Badia (Ciències naturals)

Olga Ciutat
Edu Orduña (Llatí i grec)
Antonieta Comet (Economia) Fins al febrer
Ariadna Garcia (Visual i plàstica) Fins al febrer

Gemma Aler (fins al febrer)

Ángeles Salcedo (fins al febrer)

CALENDARI DE LES AVALUACIONS

Pre-avaluació: (Només a 1r de Batxillerat) A finals d’octubre.

1ª avaluació: Desembre 2018

2ª avaluació: Març 2019

3ª avaluació i final (2n Batxillerat): Maig 2019

3ª avaluació i final (1r Batxillerat): Juny 2019

Avaluació extraordinària: Inicis de setembre 2019

CURRÍCULUM

LOE

MATÈRIES 1r 2n
 

Matèries comunes

Llengua catalana i literatura 2 2
Llengua castellana i literatura 2 2
Llengua estrangera 3 3
Educació física 2
Filosofia i ciutadania 2
Ciències per al món contemporani 2
Història de la filosofia 3
Història 3
 

Matèries de modalitat

Matèria 1 4 4
Matèria 2 4 4
Matèria 3 4 4
Matèria 4 4 4
  Treball de recerca ( 1 quadrimestre)

Tutoria ( 1 quadrimestre)

1 1
TOTAL 30 30

MATÈRIES DE MODALITAT

1r BATXILLERAT
Ciències

i Tecnologia

Humanitats

i Ciències socials

  Humanitats Ciències socials
MATÈRIA OBLIGATÒRIA Matemàtiques I (*) Economia d’empresa I

Grec I

2a MATÈRIA Ciències Terra I

Física I

Llatí I (*) Matemàtiques CS I (*)
3a MATÈRIA Química I

Tecnologia ind. I

Història del món contemporani
4a MATÈRIA Biologia I

Dibuix tècnic I

Literatura castellana
2n BATXILLERAT
Ciències i Tecnologia Humanitats i Ciències socials
Humanitats Ciències socials
MATÈRIA OBLIGATÒRIA Matemàtiques II (*) Economia d’empresa II
Grec II
2a MATÈRIA Ciències Terra II Llatí II (*) Matemàtiques CS II (*)
Física II
3a MATÈRIA Química II Geografia
Tecnologia ind. II Història de la filosofia
4a MATÈRIA Biologia II Història de l’art
Dibuix tècnic II

(*)Matèries obligatòries de modalitat