SECRETARIA

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Cal portar:

 • Fotografia
 • Resguard de pagament de les taxes del Departament d’Ensenyament (360 €, tant a primer com a segon) CODI: 0336824. Podeu consultar la normativa, amb les possibles reduccions o exempcions.
 • Resguard de pagament de les despeses de transport per les pràctiques i activitats de centre:
  • PRIMER CURS: 275 €, CODI: FORESTALS 0332235
  • SEGON CURS: 190 € , CODI: FORESTALS 0332235, MEDI AMBIENT 0421335
 • Instruccions pel pagament.

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Cal portar:

 • Fotografia
 • Resguard de pagament de les despeses de transport per les pràctiques i activitats de centre:
  • PRIMER CURS APROFITAMENT I CONSERVACIÓ DEL MEDI NATURAL: 290 €, CODI: FORESTALS 0332235
  • SEGON CURS APROFITAMENT I CONSERVACIÓ DEL MEDI NATURAL: 190 €, CODI: FORESTALS 0332235
  • PRIMER CURS EXPLOTACIÓ ESTACIONS D’ESQUÍ: 500 €, CODI: NEU 0332247
  • SEGON CURS EXPLOTACIÓ ESTACIONS D’ESQUÍ: 500 € (+ el càlcul dels crèdits pendents, si n’hi ha). CODI: NEU 0332247

INSTRUCCIONS GENERALS PER FER PAGAMENTS AMB CODI

Des de caixer automàtic:

Clicar icones:

 1. Altres
 2. Pagaments
 3. Sense codi de barres
 4. Col·legis i matrícules o comunitats de veïns i associacions
 5. Amb el codi de l’entitat
 6. Introduir el codi XXXXX. Introduir la informació que demana la pantalla: Remitent (nom i cognoms de l’alumne/a) i referència (1 o 2, segons el curs)

Un cop s’hagi fet l’operació s’imprimiran dos rebuts, un per la persona pagadora i l’altre per lliurar a secretaria

Per línia oberta:

Seleccionar: Comptes/Transferències i traspassos/Pagaments a tercers/Entitat: posar el codi:

XXXXX

A “Referència” podeu posar 1 o 2, segons el curs. Heu d’imprimir el comprovant de l’ingrés i lliurar-lo a secretaria.

 

LLIBRES DE TEXT CURS 2017/18

A continuació disposeu del llistat de llibres de text per al proper Curs 2017/18.

No s’admetran llibres amb els exercicis fets. Teniu-ho en compte si feu anar llibres prestats.

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
1r Batxillerat
2n Batxillerat

CALENDARI SETEMBRE 2017

 • 1 i 4 de setembre: Proves extraordinàries
 • 7 de setembre: Lliurament de les qualificacions i reclamacions
 • 12 de setembre: Inici de les classes a l’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà
 • 19 de setembre: Inici de les classes a Cicles Formatius de Grau Superior