John Kanaka

Aquesta setmana els alumnes han fet una activitat de ritme i coordinació amb les mans seguint la cançó de “John Kanaka”. No ha estat fàcil seguir el ritme i fer els moviments amb les mans però la pràctica els ha enriquit molt i el resultat ha estat molt satisfactori.