Consell escolar

El Consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el Consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa.

La composició actual del Consell escolar de l’Institut Pere Fontdevila és:

  • Equip de gestió: Salvador Cardona, Lluís Torra, Dolors Marina
  • Professors: Pau Vila, Anna Verdaguer, Maria Picas, Anna Ramon, Patrici Estellé, Imma Comellas.
  • PAS: Medard Castillo
  • alumnes: Dalmau Díaz, Marc Santané, (vacant)
  • famílies: Albert Comellas, Jesús Molina
  • AMPA: Dolors Capellas
  • Ajuntament: David Font

Actes de les reunions del consell escolar.

Més informació.