Història

L’Institut Pere Fontdevila es troba situat a la vila de Gironella. Va ser, en el moment de la seva creació, el segon del Berguedà i el primer fora de la capital de comarca. L’Institut Pere Fontdevila (aleshores “Institut de Gironella”) va entrar en funcionament el curs 1991-92, impartint estudis de BUP i COU, i substituint l’anterior Col•legi Municipal de Batxillerat “Sant Tomàs d’Aquino”.
A partir del curs següent, l’Institut s’anticipa a l’aplicació de la que es va conèixer com a “Reforma del sistema educatiu” esdevenint centre experimental d’ESO.
En els anys següents, el centre es consolida com a centre d’ESO i Batxillerat, i entre els cursos 1996-97 i 1999-2000 també va impartir dos cicles formatius de grau mig (“Equips i instal•lacions electròniques” i “Gestió administrativa”).
Des del curs 2006-07, l’Institut incorpora la modalitat de batxillerat d’arts, i és l’únic de la comarca que l’ofereix. El mateix curs, el centre canvia el seu nom pel d’Institut Pere Fontdevila, en homenatge a qui fou professor del centre durant 25 anys, impulsor del batxillerat d’arts, a més d’un dels arquitectes autors de l’edifici del centre, i que va morir el 14 d’abril de 2005 deixant un record inesborrable entre els que varen ser alumnes i companys de treball seus. Des de la seva implantació, la modalitat d’arts és la més nombrosa quant a nombre d’alumnes.
La creació de nous centres a l’entorn (Prats de Lluçanès, Puig-reig) ha reduït la zona d’influència del centre, que actualment rep alumnat del seu propi municipi així com del d’Olvan i les colònies corresponents (Cal Bassacs i Cal Rosal). La singularitat del batxillerat d’arts ha fet, també, que el centre aculli alumnat de municipis de fora de la seva zona (Berga, Bagà, Puig-reig, Navàs…) i fins i tot alumnat de batxillerats de modalitats no artístiques, atrets pel fet de ser un centre petit que pot donar una atenció més personalitzada a l’alumnat, així com pel prestigi que l’Institut s’ha anat guanyat a la comarca.
Aquests factors han fet que, des de l’últim canvi important en l‘oferta d’estudis del centre (incorporació del batxillerat d’arts el 2006-07), el nombre d’alumnes es trobi estabilitzat a l’entorn dels 270, amb fluctuacions atribuïbles a factors demogràfics. Això comporta que el centre disposi de dues línies per a l’ESO, mentre que en el batxillerat l’adjudicació de grups ha variat lleugerament en els darrers anys entre dues línies senceres i una línia i mitja per nivell. Des del centre s’ha defensat sempre que l’especificitat i nombre de matèries de la modalitat artística fan necessàries les dues línies.