Àrees

Ciències Socials
Filosofia
Religió
Psicopedagogia i orientació
Tecnologies
Ciències experimentals
Matemàtiques
Música
Educació física
Visual i plàstica
Català
Castellà
Llengües clàssiques
Anglès
Francès