Organigrama

CONSELL ESCOLAR

Format per representants de

 • equip de gestió: Rosalia Muñoz, Lluís Torra, Rosa Fernández.
 • professors: Patrici Estellé, Mercè Garcia, Anna Ramon, Martí Camprubí, Carme Barniol, Susanna Bardés.
 • PAS: Medard Castillo.
 • alumnes: Maria Carrasco, Roger Barragan, + pendent renovació.
 • pares: Albert Comellas, Mònica Flores.
 • AMPA: Dolors Capellas.
 • Ajuntament: Lurdes Roset.

 

REPRESENTACIÓ DE L’INSTITUT AL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

 • Directora: Rosalia Muñoz
 • Professor:
 • Alumnes: Maria Carrasco, Marc Santané, Roger Barragan, + pendent renovació.
 • PAS: Medard Castillo

 

EQUIP DE GESTIÓ

Directora: Rosalia Muñoz
Cap d’estudis: Lluís Torra
Coordinadora Pedagògica: Susanna Bardés
Secretària: Rosa Fernández

 

CLAUSTRE DE PROFESSORS

Composat pel conjunt de professors de les diverses especialitats:

 • Ciències Socials
 • Filosofia
 • Religió
 • Psicopedagogia i orientació
 • Tecnologies
 • Ciències experimentals
 • Matemàtiques
 • Música
 • Educació física
 • Visual i plàstica
 • Català
 • Castellà
 • Llengües clàssiques
 • Idioma Anglès
 • Idioma Francès

 

 

PAS

Personal d’administració i serveis: Cristina Altarriba, Medard Castillo, Núria Gilibets

 

ALUMNES

Alumnes distribuïts en nivells de 1r,2n,3r,4t ESO i 1r,2n Batxillerat

 

GRUPS ESO 2020-21

NIVELL 1r ESO
Tutora 1r A: Meritxell Escayola
Tutora 1r B: Maite Fornaroli

NIVELL 2n ESO
Tutora 2n A: Imma Comellas
Tutor 2n B: Patrici Estellé
Tutor 2n C: Querubín Juan

NIVELL 3r ESO
Tutora 3r A: Carme Barniol
Tutora 3r B: Elisenda Cirera
Tutora 3r C: Dolors Furadada

NIVELL 4t ESO
Tutora 4t A: Ceci Balaguer
Tutora 4t B: Anna Ramon

GRUPS BATXILLERAT 2020-21

NIVELL 1r BATXILLERAT
Tutora 1r BAT A: Anna Verdaguer
Tutor 1r BAT B: Jaume Fígols

NIVELL 2n BATXILLERAT
Tutor 2n BAT A: Mercè Garcia
Tutora 2n BAT B: Martí Camprubí

 

COORDINACIONS 2020-21

Coord. de 1rESO: Meritxell Escayola
Coord. de 2nESO: Imma Comellas
Coord. de 3rESO: Dolors Furadada
Coord. de 4tESO: Ceci Balaguer
Coord. 1rBatxillerat: Anna Verdaguer
Coord. 2nBatxillerat: Mercè Garcia
Coord. d’informàtica: Salvador Cardona
Coord Pla esports: Jaume Casals
Coord LIC: Sílvia Monzó
Coord. riscos laborals: Eva Rodríguez
Coord. Comitè ambiental: Josep Marmi

 

COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA

 

COMISSIÓ ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

 

COMISSIÓ ECONÒMICA

 

COMISSIÓ INFORMÀTICA

Martí Camprubí, Salvador Cardona, Raimon Guarro, Querubín  Juan, Maria Viñets.