Organigrama

 

CONSELL ESCOLAR

Format per representants de

 • equip de gestió: Salvador Cardona, Lluís Torra, Rosalia Muñoz, Dolors Marina.
 • professors: Imma Comellas, Patrici Estellé, Mercè Garcia, Anna Ramon, Anna Verdaguer, Pau Vila.
 • PAS: Medard Castillo.
 • alumnes: Elena Raya, David Rojas, Marc Santané.
 • pares: Albert Comellas, Jesus Molina.
 • AMPA: Dolors Capellas.
 • Ajuntament: David Font.

REPRESENTACIÓ DE L’INSTITUT AL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

 • Director: Salvador Cardona
 • Professor:
 • Alumnes: Elena Raya, David Rojas, Marc Santané.
 • Pare:
 • PAS: Medard Castillo

 

EQUIP DE GESTIÓ

Director: Salvador Cardona
Cap d’estudis: Lluís Torra
Coordinadora Pedagògica: Rosalia Muñoz
Secretària: Dolors Marina

 

CLAUSTRE DE PROFESSORS

Composat pel conjunt de professors de les diverses especialitats:

 • Ciències Socials:
 • Filosofia
 • Religió
 • Psicopedagogia i orientació
 • Tecnologies
 • Ciències experimentals
 • Matemàtiques
 • Música
 • Educació física
 • Visual i plàstica
 • Català
 • Castellà
 • Llengües clàssiques
 • Idioma Anglès
 • Idioma Francès

 

 

PAS

Personal d’administració i serveis: Cristina Altarriba, Medard Castillo, Núria Gilibets

 

ALUMNES

Alumnes distribuïts en nivells de 1r,2n,3r,4t ESO i 1r,2n Batxillerat

 

GRUPS ESO

NIVELL 1r ESO
Tutora 1r A: Imma Comellas
Tutora 1r B: Isabel Sánchez

NIVELL 2n ESO
Tutor 2n A: Susanna Bardés
Tutor 2n B: Carme Barniol
Tutor 2n C: Querubin Juan

NIVELL 3r ESO
Tutora 3r A: Rosa Fernández
Tutora 3r B: Jaume Fígols
Tutor 3r C: Socials

NIVELL 4t ESO

Tutora 4t A: Carme Rota
Tutora 4t B: Judit Ballonga

GRUPS BATXILLERAT

NIVELL 1r BATXILLERAT
Tutora 1r BAT A: Pau Vila
Tutora 1r BAT B: Anna Verdaguer

NIVELL 2n BATXILLERAT
Tutora 2n BAT A: Marina Mujal
Tutora 2n BAT B: Mercè Garcia

 

COORDINACIONS

Coord. de 1rESO: Imma Comellas
Coord. de 2nESO: Susanna Bardés
Coord. de 3rESO: Rosa Fernández
Coord. de 4tESO: Carme Rota
Coord. 1rBatxillerat: Anna Verdaguer
Coord. 2nBatxillerat: Mercè Garcia
Coord. d’informàtica : Querubín Juan
Coord. de sortides i extraescolars: Maria Viñets
Coord Pla esports: Jaume Casals
Coord LIC:
Coord. riscos laborals: Eva Rodríguez

 

 

COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA

 

 

COMISSIÓ ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

 

 

COMISSIÓ ECONÒMICA

 

 

COMISSIÓ INFORMÀTICA

Querubín Juan, Salvador Cardona, Dolors Marina