Organigrama

CONSELL ESCOLAR

Format per representants de

 • equip de gestió: Querubín Juan, Ferran Barroso, Susanna Bardés.
 • professors: Jaume Fígols, Martí Camprubí, Carme Barniol, Patrici Estellé, Mercè Garcia, Anna Ramon.
 • PAS: Medard Castillo.
 • alumnes: Gabriel Quiñones, Maria Carrasco, (3r pendent)
 • pares: Albert Comellas, Mònica Flores.
 • AMPA: Dolors Capellas.
 • Ajuntament: Lurdes Roset.

 

REPRESENTACIÓ DE L’INSTITUT AL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

 • Director: Querubín Juan
 • Professor: Ferran Barroso
 • Alumnes: Maria Carrasco, Gabriel Quiñones, Marc Santané, (4t pendent)
 • PAS: Medard Castillo

 

EQUIP DE GESTIÓ

Director: Querubín Juan
Cap d’estudis: Ferran Barroso
Coordinadora Pedagògica: Meritxell Escayola
Secretària: Susanna Bardés

 

CLAUSTRE DE PROFESSORS

Composat pel conjunt de professors de les diverses especialitats:

 • Ciències Socials
 • Filosofia
 • Religió
 • Psicopedagogia i orientació
 • Tecnologies
 • Ciències experimentals
 • Matemàtiques
 • Música
 • Educació física
 • Visual i plàstica
 • Català
 • Castellà
 • Llengües clàssiques
 • Idioma Anglès
 • Idioma Francès

 

 

PAS

Personal d’administració i serveis: Cristina Altarriba, Medard Castillo, Núria Gilibets

 

ALUMNES

Alumnes distribuïts en nivells de 1r,2n,3r,4t ESO i 1r,2n Batxillerat

 

GRUPS ESO 2019-20

NIVELL 1r ESO
Tutora 1r A: Imma Comellas
Tutora 1r B: Eva Rodríguez
Tutora 1r C: Maite Fornaroli

NIVELL 2n ESO
Tutora 2n A: Rosalia Muñoz
Tutora 2n B: Maria Viñets
Tutora 2n C: Anna Ramon

NIVELL 3r ESO
Tutora 3r A: Rosa Fernández
Tutor 3r B: Jaume Fígols
Tutora 3r C: Dolors Furadada

NIVELL 4t ESO

Tutora 4t A: Carme Rota
Tutora 4t B: Ceci Balaguer

GRUPS BATXILLERAT 2019-20

NIVELL 1r BATXILLERAT
Tutora 1r BAT A: Anna Verdaguer
Tutor 1r BAT B: Josep Marmi

NIVELL 2n BATXILLERAT
Tutor 2n BAT A: Patrici Estellé
Tutora 2n BAT B: Carme Barniol

 

COORDINACIONS 2019-20

Coord. de 1rESO: Imma Comellas
Coord. de 2nESO: Rosalia Muñoz
Coord. de 3rESO: Rosa Fernández
Coord. de 4tESO: Carme Rota
Coord. 1rBatxillerat: Anna Verdaguer
Coord. 2nBatxillerat: Patrici Estellé
Coord. d’informàtica : Salvador Cardona
Coord Pla esports: Jaume Casals
Coord LIC: ……………………..
Coord. riscos laborals: Eva Rodríguez
Coord. Comitè ambiental: Josep Marmi
Coord. Neteja: Pau Vila

 

COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA

Querubín Juan, Ferran Barroso, Meritxell Escayola, Dolors López, Imma Comellas, Rosalia Muñoz, Rosa Fernández, Carme Rota.

 

COMISSIÓ ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Meritxell Escayola, Dolors López, Imma Comellas, Rosalia Muñoz, Rosa Fernández, Carme Rota.

 

COMISSIÓ ECONÒMICA

Querubín Juan, Susanna Bardés, Carme Barniol, Mònica Flores, Maria Carrasco, Lurdes Roset

 

COMISSIÓ INFORMÀTICA

Querubín Juan, Martí Camprubí, Salvador Cardona.