Organigrama

CONSELL ESCOLAR

Format per representants de

 • equip de gestió: Querubín Juan, Ferran Barroso, Susanna Bardés.
 • professors: Jaume Fígols, Martí Camrubí, Carme Barniol, Patrici Estellé, Mercè Garcia, Anna Ramon.
 • PAS: Medard Castillo.
 • alumnes: Gabriel Quiñones, Maria Carrasco, (3r pendent)
 • pares: Albert Comellas, Mònica Flores.
 • AMPA: Dolors Capellas.
 • Ajuntament: Lurdes Roset.

 

REPRESENTACIÓ DE L’INSTITUT AL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

 • Director: Querubín Juan
 • Professor: Ferran Barroso
 • Alumnes: Maria Carrasco, Gabriel Quiñones, Marc Santané, (4t pendent)
 • PAS: Medard Castillo

 

EQUIP DE GESTIÓ

Director: Querubín Juan
Cap d’estudis: Ferran Barroso
Coordinadora Pedagògica: Meritxell Escayola
Secretària: Susanna Bardés

 

CLAUSTRE DE PROFESSORS

Composat pel conjunt de professors de les diverses especialitats:

 • Ciències Socials
 • Filosofia
 • Religió
 • Psicopedagogia i orientació
 • Tecnologies
 • Ciències experimentals
 • Matemàtiques
 • Música
 • Educació física
 • Visual i plàstica
 • Català
 • Castellà
 • Llengües clàssiques
 • Idioma Anglès
 • Idioma Francès

 

 

PAS

Personal d’administració i serveis: Cristina Altarriba, Medard Castillo, Núria Gilibets

 

ALUMNES

Alumnes distribuïts en nivells de 1r,2n,3r,4t ESO i 1r,2n Batxillerat

 

GRUPS ESO 2019-20

NIVELL 1r ESO
Tutora 1r A: ……………………..
Tutora 1r B: ……………………..
Tutora 1r C: ……………………..

NIVELL 2n ESO
Tutor 2n A: ……………………..
Tutor 2n B: ……………………..
Tutor 2n C: ……………………..

NIVELL 3r ESO
Tutora 3r A: ……………………..
Tutora 3r B: ……………………..
Tutor 3r C: ……………………..

NIVELL 4t ESO

Tutora 4t A: ……………………..
Tutora 4t B: ……………………..

GRUPS BATXILLERAT 2018-19

NIVELL 1r BATXILLERAT
Tutora 1r BAT A: ……………………..
Tutor 1r BAT B: ……………………..

NIVELL 2n BATXILLERAT
Tutor 2n BAT A: ……………………..
Tutora 2n BAT B: ……………………..

 

COORDINACIONS 2018-19

Coord. de 1rESO: ……………………..
Coord. de 2nESO: ……………………..
Coord. de 3rESO: ……………………..
Coord. de 4tESO: ……………………..
Coord. 1rBatxillerat: ……………………..
Coord. 2nBatxillerat: ……………………..
Coord. d’informàtica : Salvador Cardona
Coord Pla esports: ……………………..
Coord LIC: ……………………..
Coord. riscos laborals: ……………………..
Coord. Comitè ambiental: Josep Marmi
Coord. Neteja: ……………………..

 

COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA

Querubín Juan, Ferran Barroso, Meritxell Escayola, Dolors López, …………………….., …………………….., …………………….., ………………………

 

COMISSIÓ ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Meritxell Escayola, Dolors López, …………………….., …………………….., …………………….., ………………………

 

COMISSIÓ ECONÒMICA

Querubín Juan, Susanna Bardés, Carme Barniol, Mònica Flores, Maria Carrasco, Lurdes Roset

 

COMISSIÓ INFORMÀTICA

Querubín Juan, Martí Camprubí, Salvador Cardona.