Google Apps

Tots els alumnes, professors i PAS de l’institut tenen un compte@iesperefontdevila.cat amb tots els serveis de Google: correu, drive, calendari-agenda, llocs web sites, …

Accés