Errors SMS

Dijous 21 d’octubre es van trametre per error missatges curts SMS a diverses famílies on se’ls indicava que el seu fill havia arribat amb retard a l’institut.
L’error és degut a un problema informàtic que ja està en vies de solució. Pròximament el servei funcionarà sense… Llegeix més»