EXAMENS DE PENDENTS DE 1r DE BATXILLERAT

Els exàmens extraordinàris de recuperació per alumnes amb matèries pendents de 1r de batxillerat seràn els dies 8 i 10 d’octubre de 16h a 17:30, segons la distribució següent.
Dilluns 8 d’octubre: Anglès / Llengua castellana / Biologia.
Dimecres 10 d’octubre: Matemàtiques / Literatura castellana / Llengua… Llegeix més»