PREINSCRIPCIÓ ESO 2021/2022

Període: del 17 al 24 de març de 2021 

Sol·licitud: preinscripció Educació Secundària Obligatòria 

http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483-obligatoris?moda=3

Novetats:

  • A partir d’aquest curs totes les sol·licituds són en format telemàtic, per tant, no hi ha la possibilitat de full de preinscripció en paper.
  • No cal lliurar cap documentació presencialment al centre educatiu que indiqueu en primera opció.
  • Hi ha dos tipus de sol·licitud:
  1. SOL·LICITUD ELECTRÒNICA: Mitjançant certificat digital, com DNI electrònic, Cl@ve, idCat, etc. Si no es disposa de cap certificat, us en podeu generar un de forma fàcil, l’idCat Mòbil.Accediu a l’adreça https://idcatmobil.seu.cat/
  2. SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC: Caldrà identificar l’alumne/a amb el seu núm. d’Identificació d’alumne* i omplir el formulari, a l’enviar-ho es farà l’intercanvi de dades amb les administracions implicades i adjuntar escanejada o fotografiada la documentació d’identificació i filiació (DNI, llibre de família, etc), juntament amb la que al·legueu a efectes de barems i que no s’hagi pogut validar.

* aquest núm. el proporciona l’escola en que està matriculat, o bé a través del següent enllaç http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne

 

En cas de dubtes mentre feu la preinscripció, podeu trucar el centre (972884642) i us ajudarem. 

Si necessiteu un dispositiu informàtic per fer la preinscripció, podeu demanar cita prèvia al telèfon 972884642 del 17 al 24 de març. 

CERDANYA SECUNDÀRIA 20-21 bo cat

Per a més informació: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici

PREINS 2021-2022