Compra llibres

L’AMPA, d`’acords amb la Direcció de l’Institut, ha contractat els serveis de l’empresa Iddink per gestionar un projecte de reutilització de llibres de text.

Les condicions pactades són les següents:

 • Estalvi del 58% en la compra dels llibres de text reutilitzables (ecoBooks).

Per fer la comanda:

 • de la web d’Iddink (www.iddink.cat), vegeu les instruccions adjuntes (codi: 108VP2)
 • al telèfon de comandes (902 565 411)
 • presencialment al centre:

  • 4 de juliol de 10.00 a 13.00 

 

Quan s’ha de fer la comanda dels llibres del proper curs, 2019-2020 ?

 

A partir del 28 de juny:

  • Alumnat que està cursant 1r, 2n i 3r d’ESO que promociona de curs.
  • Alumnat que està cursant 1r de batxillerat que promociona segur de curs (amb tot aprovat o amb 1 o 2 matèries pendents per al setembre).
  • Alumnat que s’incorpora a 1r d’ESO, 1r de BTX i Cicles Formatius, prèvia matrícula al juny/juliol.
  • Les comandes fetes amb anterioritat al 20 de juliol tindran els ports gratuïts (4,50 €).

 

A partir del 5 de setembre:

  • Alumnat que està cursant 1r de batxillerat la promoció de curs dels quals depèn de les proves extraordinàries de setembre (alumnat que al juny té 3 o més matèries pendents per al setembre). Aquest alumnat haurà de sol·licitar els llibres corresponent al nivell que hagi de cursar en funció dels resultats de l’avaluació de setembre.
  • Alumnat que s’incorpora a 1r d’ESO, 1r de BTX i Cicles Formatius, i es matricula al setembre.

En cas d’haver de repetir curs, l’alumnat haurà de tornar a fer la comanda dels llibres.

 

Quan es lliuraran les comandes ?

Les comandes es lliuraran a domicili a través d’una empresa de missatgeria a partir de 3a setmana de juliol.

 

Un any més us animem a que utilitzeu aquest innovador sistema que redueix els costos mediambientals i aconsegueix un gran
estalvi econòmic per a les famílies.

En aquests documents trobareu la informació necessària per fer la comanda en aquestes condicions: