Renovació del Consell Escolar. Proclamació de candidatures

Us informem de les candidatures presentades al procés de renovació del Consell Escolar.

Sector Pares i Mares (2 vacants a cobrir)

  • Neus Escoda Hereu
  • Jordi Puig Vilageliu

Sector Professorat (3 vacants a cobrir)

  • Isabel Feliu Subirana
  • Adriana Berenguer Millanes
  • David Martí i Subirós

Sector Alumnat (1 vacant a cobrir)

  • Erica Carrasco Nadal 4t ESO
  • Pau Redón Gamero 1r ESO

 

En el sector Pares i Mares i en el sector Professorat es procedirà tal i com estableixen les Normes d’Organització i Funcionament del Centre, que indiquen que en el cas que en qualsevol dels sectors el nombre de candidats presentats sigui igual que el nombre de vacants a cobrir, la mesa electoral del sector proclamarà als candidats com a representants del sector al consell escolar del centre sense necessitat de procedir a la votació.

Pel que fa al sector Alumnat la votació es realitzarà el dijous 29 de novembre durant el matí.